Openbare Ruimte – Speelplekken Alkmaar vernieuwd

In het voorjaar zijn diverse speelplekken in Gemeente Alkmaar door ons opgeknapt.  Hier een overzicht van deze speelplekken waar de jeugd inmiddels heel enthousiast gebruik van maakt

Speelplekken  Meerkoetstraat – Koggerwaard – Geulstraat en Dr. Schaepmanstraat