Openbare Ruimte – klimaat adaptieve ontmoetingsplek

Niet alleen speeltuin, maar ook klimaatadaptieve ontmoetingsplek

Inspraak bewoners bij ontwikkeling speelpleinen in Beverwijk

Onlangs zijn drie pleinen in de Plantagebuurt in Beverwijk helemaal vernieuwd. De gemeente toverde het Lariksplantsoen, de grootste van de drie, om tot een natuurlijk ogende, inclusieve speelplek met Vinci Play-toestellen van Hercules Speeltoestellen. ‘We wilden de speeltoestellen op één plek hebben’, vertelt ontwerpster Bärbel Böhling, werkzaam bij de gemeente. ‘Zo is het plein een aanlooppunt voor veel kinderen en hun ouders, en krijgt het naast een speel- ook een ontmoetingsfunctie.’

De Plantagebuurt is de afgelopen jaren flink onder handen genomen. De gemeente sloopte de oude appartements- en flatgebouwen en bouwde er nieuwe woningen, deels koop- en deels sociale huurwoningen. Ook de terreintjes tussen de huizen werden in het stedenbouwkundige plan meegenomen om daar groene plekken voor de buurt van te maken. Een daarvan was het Lariksplantsoen, voorheen het Olmenplein.

Multifunctioneel
De gemeente legde de plannen voor de invulling van alle drie de plekken, waaronder ook het Lariksplantsoen, aan de buurt voor. ‘We hebben de uiteenlopende wensen van de bewoners verzameld aan de hand van verschillende thema`s, zoals spelen, groen, honden en activiteiten. Op basis daarvan hebben we een ruimtelijk ontwerp gemaakt’, vertelt Böhling. ‘Na het opstellen van het ruimtelijk kader heeft Hercules Speeltoestellen daar op basis van de omschreven speelfuncties invulling aan gegeven met speeltoestellen.’

Het Lariksplantsoen werd omgetoverd tot een centrale speel- en ontmoetingsplek. ‘In ons speelruimtebeleid nemen we maatschappelijke functies als uitgangspunt mee’, vertelt ontwerpster Bärbel Böhling, werkzaam bij de gemeente Beverwijk. ‘Dat betekent dat we niet zozeer losse wipkipjes in de buurt plaatsen, maar de speeltoestellen zoveel mogelijk concentreren. Hierdoor is het Lariksplantsoen een speelplek voor heel veel kinderen geworden, én een sociale ontmoetingsplek voor hun ouders en (andere) buurtbewoners.’ Ook wordt er hemelwater opgevangen. ‘Het hoofddoel hiervan is het creëren van buffercapaciteit, een vertraagde afgifte van het water aan het riool en minder wateroverlast. De buffercapaciteit, in de vorm van een greppel rondom de speelplek, heeft nog een extra speelfunctie. Water is immers heerlijk om mee te spelen. Ook als er geen water in staat, zorgt het hoogteverschil voor een mooie spelaanleiding.

‘De buffercapaciteit, in de vorm van een greppel rondom de speelplek, heeft nog een extra speelfunctie. Water is immers heerlijk om mee te spelen’

Inclusief
De nieuwe speelplek bestaat uit twee delen, gescheiden door een strook verharding. De tegels zijn hier opzettelijk in het ontwerp teruggekeerd, zo vertelt Böhling. ‘Het deel verharding, dat ook de toegang tot de speelplek is, zorgt voor inclusie. We hebben samen met Speeltuinbende, een stichting die zich bezighoudt met inclusief spelen, gekeken hoe je een speeltuin inclusief kunt maken. Het gaat erom dat je bijvoorbeeld met een rolstoel in de speeltuin kunt komen, maar ook dat er sociale interactie kan plaatsvinden.’

Böhling: ‘Op dat pleintje zijn veel speelaanleidingen geplaatst. Zo zijn er met pleinstickers een aantal spellen zoals Twister en een verkeersplein op het plein “geplakt”, waar de kinderen met fietsjes naar hartenlust kunnen rondrijden.’ Verder is het pleintje bedoeld voor ouders om er te zitten terwijl hun kroost speelt, bijvoorbeeld op de betonnen ‘poefjes’. ‘Ook die zijn multifunctioneel’, stipt de ontwerpster nog even aan. ‘Voor kinderen is het ook leuk om op of rond die betonnen bollen te spelen.’

Natuurlijke uitstraling
Aan weerzijden van de betegelde middenstrook richtte de gemeente twee groene speelplekken in, een voor kinderen tussen zes en twaalf jaar en een voor kinderen tussen twee en zes jaar. Hoewel de toegang tot de speelplek ‘officieel’ via het pleintje loopt, kunnen kinderen het terrein ook bereiken via het omringende groen, vertelt de ontwerpster. Boomstammen en stapstenen geven op speelse wijze toegang via de greppel.

‘We hebben aan buurtbewoners gevraagd hoe ze de sfeer voor zich zagen. De voorkeur ging uit naar een speelplek met een natuurlijke uitstraling zonder dat het te “wild” werd’, vertelt Böhling. ‘Geen robiniahout bijvoorbeeld, maar wel houten toestellen met natuurlijke kleuren. Hercules Speeltoestellen had dergelijke passende toestellen in het assortiment. Ook fijn is dat de mensen van Hercules meedenken over de speelfuncties en hoe de speeltoestellen optimaal gecombineerd kunnen worden.’

‘Het is een mooie combinatie geworden van grijs en groen, die goed past bij en in de omgeving’

De nieuwe speelplek nodigt kinderen van verschillende leeftijden uit tot spelen’, vertelt Jaap de Wit, adviseur spelen bij de speeltoestellenleverancier. ‘Het is een mooie combinatie geworden van grijs en groen, die goed past bij en in de omgeving.’ Om de veiligheid van de spelende kinderen te waarborgen, is er bij diverse toestellen valdempend kunstgras van KSP aangelegd

Gebruikte toestellen op dit plein

Speelcombinatie WD1410 , Draaimolen RB1372Vogelnestschommel WD1423,  Duikelrek WD1428, Balkenwip WD1425en  Evenwichtparcours WD1461

Deze speelplek heeft een sterke buurtfunctie.