Onderwijs

Het schoolplein draagt in enorme mate bij aan een gezonde schoolomgeving. Je bevordert er  bewegingsvaardigheden en het is een randvoorwaarde voor een actieve schooldag. Ondertussen zijn wij bij de herinrichting van honderden schoolpleinen betrokken geweest.

Zowel voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw leveren en installeren wij producten met verschillende speelfuncties zoals klimrekken, duikelstangen en elementen om te balanceren. Ook brengen wij belijning en PleinMarkering voor pleinspelen en een verkeersplein aan. We gaan graag het gesprek aan om samen te komen tot het beste ontwerp van jullie plein.

Kwaliteit 

Onderhoudsarme buitenruimte is onze inzet bij herinrichting van een schoolplein. Onze speel- en sporttoestellen zijn vandalismebestendig waardoor je hier geen omkijken naar hebt. Ook bij het inrichten van een natuurlijk schoolplein geloven wij in een samenhang tussen ‘groen en grijs’ waardoor het oorspronkelijke ontwerp na jaren nog overeind staat. Alle onze speelobjecten voldoen aan de laatste normen en worden door erkende service monteurs geïnstalleerd. Op de materialen pagina is terug te zien hoe onze producten zijn opgebouwd.

Ontwikkeling

Hercules Speeltoestellen moedigt scholen aan om het schoolplein ook in te zetten voor bewegend leren of spelend leren en initiatieven als The Daily Mile van JOGG en Schoolplein 14 van de Johan Cruyff Foundation. Het stimuleert hen fysiek, draagt bij aan de motoriek, balans en aan een gezonde school en gezonde leefstijl in het algemeen. Een uitgebalanceerd educatief schoolplein draagt het ook bij aan de concentratie van leerlingen en mogelijkheden voor bewegingsonderwijs op het schoolplein. Niet ieder kind is het zelfde en daarom houden wij rekening met de verschillende ontwikkelingsgebieden (sociaal-emotioneel, motorisch, cognitief, constructief en creatief), leeftijden en spelvormen.