Algemene Voorwaarden

Voor ons is service een groot goed. We kunnen pas trots zijn als de gebruiker, ook na verloop van tijd, blij verrast is over wat we met elkaar hebben gerealiseerd. Om ruis te voorkomen hebben onze Algemene Voorwaarden opgesteld.